REKLAMACJE

 W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: proergia@proergia.pl lub listownie na adres: ProErgia Sp. z o.o. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków.

Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania,
  • nr Zamówienia,
  • adres e-mail
  • dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego.- załączenie kopii dowodu zakupu.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


ZWROTY

Sklep Voltforce oferuje możliwość zwrotu towaru do 14 dni, odstąpienia od umowy liczony od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.
Uwaga: Sklep Voltforce nie odbiera żadnych przesyłek pobraniowych.

Prosimy aby Klient poinformował Sklep Voltforce o zwrocie towaru mailowo proergia@proergia.pl lub telefonicznie 538-209-447. Następnie prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie formularza zwrotu towaru i dołączenie go do paczki z odsyłanym towarem.